beats by dre cheap

10 božjih zapovijedi ne smije biti uzaludno

Kada bi držeći se 10 božjih zapovijedi trebao korisnu poruku napisati za sve u skladu sa današnjim trendovima i vremenom, poruka bi glasila: Nama trebaju ljudi; koji svoj utjecaj koriste u pravo vrijeme, iz pravih razloga; koji preuzimaju malo veći dio krivice i malo manji dio zasluga; koji, prije nego pokušaju voditi druge, uspješno vode sebe. koji uvijek traže najbolje odgovore, a ne one poznate; koji povećavaju vrijednost ljudi i organizacije koju vode; koji rade za dobrobit drugih, a ne radi osobne koristi; koji sobom upravljaju glavom, a drugima srcem; koji znaju put, idu tim putem i pokazuju ga; koji radije nadahnjuju i motiviraju, nego da zastrašuju i manipuliraju; koji žive s ljudima kako bi upoznali njihove probleme i koji žive s Bogom kako bi im pomogli riješiti ih; koji shvaćaju da su njihove sposobnosti važnije od njihova položaja; koji stvaraju mišljenja umjesto da ih slijede; koji razumiju da je institucija odraz njihovog karaktera; koji se nikad ne postavljaju iznad drugih, osim u preuzimanju odgovornosti; koji će biti časni u malim stvarima jednako kao i u velikim. koji će se disciplinirati sami, tako da ih neće trebati disciplinirati drugi; koji nailaze na prepreke i pretvaraju ih u prednosti; koji slijede moralni kompas koji pokazuju pravi smjer bez obzira na trendove.

Župa Drijenča
http://drijenca.blogger.ba
22/02/2011 18:36